Nhăm gắn kết các mem, thuận tiện trao đổi và gặp gỡ các thành viên trong diễn đàn ở khu vực miền Trung Mìnn lập topic này mong muốn các bạn vào tham gia tạo đà cho những cuộc họp mặt thành viên trong ! Mong các bạn ở khu vực Đà Nẵng và lân cận vào tham giao báo danh! Nếu có đủ số lượng thành viên sẽ có mọt cuộc Họp mặt của thành viên diễn đàn trong thời gian gần nhất!

THÀNH VIÊN ĐẦ NẴNG (KHU VỰC MIỀN TRUNG) VÀO BÁO DANH NÀO!

SNSD Fan Club